Skip to main content

Paano ko matatanggap ang aking kita mula sa customer na nagbayad via online payment?