Skip to main content

Ano ang pinakamabigat na item ang pwedeng i-accept ni Amigo?